Saobraćajna struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Tehničar drumskog saobraćaja

Područje rada: Saobraćaj
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta te organizuje ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar drumskog saobraćaja sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom drumskom saobraćaju. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obaveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.
Tehničari drumskog saobraćaja zaposleni na autobusnim kolodvorima i drumskim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organizuju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju saobraćajne nesreće vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari drumskog saobraćaja vode i skladišno poslovanje u skladištima drumskih teretnih terminala. Manji broj organizuje i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).
Tehničari drumskog saobraćaja rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje saobraćaja: gustoća i oscilacije saobraćaja, saobraćajni zastoji, saobraćajne nezgode, vrste saobraćajnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje saobraćaja.
Tehničari drumskog saobraćaja koriste se u radu kompjutorima s prilagođenim programima, saobraćajnim kartama koje prikazuju različite situacije u saobraćaju, saobraćajnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa saradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.

Radni uvjeti:
Ovisno o vrsti posla, tehničari drumskog saobraćaja rade u različitim uvjetima. Neke poslove obavljaju u uredskim prostorijama, druge u radionicama za tehničke preglede i održavanje vozila, skladištima ili pak povremeno na otvorenom – neovisno o vremenskim uvjetima. Posao može biti vezan uz rad sa strankama – izravno ili telefonski. U svom radu povremeno se suočavaju s neugodnim situacijama: saobraćajne nesreće s povrijeđenim pa i poginulim osobama, prevrtanje vozila s rasipanjem tereta, nužnost organizovanja pretovara iz pokvarenih ili oštećenih vozila i sl. Povremeno su u radu izloženi buci i prevelikoj koncentraciji štetnih plinova.

Poželjne osobine:
S obzirom na to da su poslovi raznovrsni, tehničar drumskog saobraćaja trebao bi općenito biti okretna i snalažljiva osoba dobrih organizacionih sposobnosti. Kako često vodi brigu o raznim podacima i organizovanju saobraćaja važna je savjesnost i pedantnost u radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i sposobnost komuniciranja.

Osposobljavanje i zapošljavanje:
Školovanje za tehničara drumskog saobraćaja traje 4 godine u školi za drumski saobraćaj. Nakon završene srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera drumskog saobraćaja. Tehničari drumskog saobraćaja mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća koja se bave uslugama drumskog saobraćaja putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Vozač motornih vozila

Područje rada: Saobraćaj
Obrazovni profil-zanimanje: Vozač motornih vozila/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Vozači su osobe koje su zadužene za prijevoz robe ili putnika motornim vozilima. Većinom su to vozila u vlasništvu firme, a rijeđe se radi o privatnim vozilima zaposlenih. Prevoze robu od proizvođača do potrošača ili maloprodajnog objekta ili prevoze ljude sa jednog odredišta na drugo. Vozači koji prevoze robu često, osim samog prijevoza, imaju i neka od sljedećih zaduženja: pripremaju vozila i vode računa o potrebama servisiranja, preuzimaju prijevoznu dokumentaciju, utovaraju/istovaraju teret u vozilo (ako se radi o prijevozu robe), kontroliraju taj teret, zaduženi su za osiguranje i zaštitu tereta tijekom transporta, održavaju kontakt sa kontrolnim osobljem, komitentima, izvještavaju o prijevozu i sl.