Prehrambena struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Prehrambeni tehničar

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prema tomu, osposobljeni su za rad praktički u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i obrtništvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama. Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese, kao što su čišćenje, pranje, ljuštenje, konzerviranje (hlađenjem, zagrijavanjem, dimljenjem, steriliziranjem, sušenjem, zračenjem), fermentiranje, destiliranje, ekstrahiranje. Na kraju, oni se brinu za pakiranje gotovih prehrambenih proizvoda u odgovarajuću ambalažu.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Mesar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Mesar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar. Cilj je osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji. Poslovi mesara su: omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja, procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine, razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja, prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu, konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem, rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa, proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti, analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji, upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji, naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda, upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Pekar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Pekar/četvrti (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Pekar mijese i peče kruh i pecivo. Jedna od temeljnih živežnih namirnica, kruh je u našim krajevima najveći izvor energije i proteina. Iako mnogi ljudi i sami znaju ispeći kruh, jednostavnije je kupiti kruh kojeg su ga ispekli pekari. Da bi ispekli kruh ili pecivo, pekari prvo pripremaju smjesu od koje mijese tijesto. U smjesu stavljaju prosijano brašno, kvasac, sol, vodu i ostale sastojke. Potrebne količine sastojaka određuju vaganjem. Od pripremljene smjese mašinski ili ručno mijese tijesto. Tijesto zatim oblikuju na potrebnu veličinu i oblik i slažu ga na limove za pečenje. Nadziru proces dizanja tijesta prije i za vrijeme pečenja. Prema vrsti i pecivosti tijesta, pekari slažu limove s kruhom i pecivom na određeno mjesto u peć. Prema vrsti kruha ili peciva, namještaju temperaturu peći, a prema potrebi dodaju ili oduzimaju paru prilikom pečenja. Posebno paze na trajanje pečenja, kako bi pečeni kruh i pecivo na vrijeme izvadili iz peći. Kad su kruh ili pecivo ispečeni, pekari ih vade iz peći specijalnim pekarskim lopatama. Zatim ih stavljaju u košare, u kojima ih na kolicima prevoze do prodajnog prostora ili ih slažu u kutije u kojima ih dostavljaju u trgovine.

Prehrambeni prerađivač

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni prerađivač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova prehrambenog prerađivača. A to su: upoznavanje sa mikroorganizmima u preradi voća i povrća, upoznavanje sa mikroorganizmima u pivarstvu, vinarstvu i proizvodnji jakih alkoholnih pića, usvajanje znanja o primjeni mikroorganizama u prehrambenoj industriji, razvijanje vještine primjene pojedinih kultura mikroorganizama, razvijanje timskog rada i odgovornosti pri radu, razvijanje ekološke svijesti, shvatanje značaja pravilne ishrane, razvijati kritičko procjenjivanje sopstvenog rada i rada drugih, razvijati svijest o značaju kvaliteta sirovina…

Prerađivač mlijeka

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prerađivač mlijeka -treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje mljekara podrazumijeva samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka, poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće, poznavanje zaštite radne i životne sredine, čišćenje mljekare, proizvodnju konzumnog mlijeka, proizvodnja fermentisanih mliječnih napitaka, rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora, proizvodnju sladoleda, proizvodnju evaporisanog i kondenzovanog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena te analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.