Poljoprivredna struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Poljoprivredni tehničar

Područje rada: Poljoprivreda prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Poljoprivredni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poljoprivredni tehničari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina. Poslovi u ratarstvu obuhvaćaju pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, ubiranje plodova (žetvu), skladištenje i pripremu proizvoda za daljnju preradbu. U vrtlarstvu uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća uključuje posebnu obradbu tla, proizvodnju ili izbor sadnog materijala i sjemena, gnojidbu i zaštitu te otpremanje gotovih proizvoda na tržište. Neki poljoprivredni tehničari bave se uređivanjem parkova i zelenih površina. U voćarstvu uzgajaju se sve vrste domaćeg voća (jabuke, kruške, šljive, marelice, breskve, trešnje, višnje, orasi) i neke vrste južnog voća (smokve, naranče, mandarine, limuni, bademi, masline). Poslovi uključuju pripremu i gnojidbu tla, nasad plantažnih ili rasutih voćnjaka, obrezivanje krune voćaka, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, sortiranje, skladištenje te preradbu sušenjem, konzerviranjem, cijeđenjem u sokove ili pečenjem u alkoholna pića. U vinogradarstvu i vinarstvu poljoprivredni tehničari rigolaju i gnoje tlo za sadnju različitih vrsta grožđa, obrezuju i cijepe lozu, prskanjem i zaprašivanjem štite je od bolesti i nametnika, beru i razvrstavaju grožđe i u podrumima ga prerađuju u vino, koje filtriraju i pretaču te spremaju u bačve ili boce, etiketiraju, pohranjuju ili ga otpremaju na tržište. U stočarstvu poljoprivredni tehničari uzgajaju goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje junica i bikova, muznih krava te tovljenje teladi i junadi. Nadalje, oni rade na uzgoju, hranidbi i tovu svinja, ovaca i koza te raznih vrsta peradi. U taj sklop poslova ulazi i proizvodnja mlijeka te konzumnih jaja i jaja. Poljoprivredni tehničari mogu se baviti i drugim granama proizvodnje, kao što su gljivarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, konjogojstvo. Zbog raznovrsnosti poslova u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a u svrhu veće stručne specijalizacije i djelotvornijeg obavljanja radnih zadaća, uz poljoprivrednog tehničara općeg smjera razvila su se i specijalizovana poljoprivredna zanimanja. To su poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar stočar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Cvjećar-vrtlar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Cvjećar-vrtlar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cvjećari nabavljaju, aranžuju i prodaju sve vrste cvijeća. Oni rade u cvjećarnicama, a radni dan im započinje podrezivanjem cvijeća i uređenjem radnoga prostora. Svakodnevno izrađuju prigodne cvjetne aranžmane i bukete za neposrednu prodaju ili po narudžbi (npr. vjenčanje, rođenje djeteta, vjerski blagdani, pogrebi). Osnovni alat kojim se služe jesu nož, škare, žica, ukrasne vrpce i papiri, spužva, prskalice za vodu, boje i pištolj za plastiku. Cvjećari uređuju i interijere hotela, banaka, restorana i državnih ustanova. U tom poslu osmišljavaju estetski najbolja rješenja te prema vlastitoj zamisli izrađuju aranžmane i ukrašavaju prostor.

Voćar-vinogradar-vinar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Voćar-vinogradar-vinar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Voćari sudjeluju u uzgoju i preradbi svih vrsta voća. Obavljaju radne zadatke prema zahtjevima i pod kontrolom poslovođe (najčešće poljoprivrednog tehničara općeg smjera) i inženjera agronomije. Prije samog uzgoja voća, u voćnjacima pripremaju tlo čišćenjem od kamenja i panjeva, rigolanjem i gnojidbom. Pošto priprave podlogu, podižu voćnjake i vinograde. Zasađene voćke njeguju pripremanjem pogodnog gnojiva, gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem.