Matura i završni ispit

Polaznik koji položi sve razredne ispite mora odmah prijaviti maturu, odnosno završni ispit, kako bismo ga uvrstili u idući ispitni rok. Čim prijavi završni ispit na propisanoj prijavi koju dobije u Centru za završne ispite, polaznik dobija detaljne pisane upute o načinu polaganja završnog ispita, kao i o tačnom mjestu i vremenu polaganja pojedinih dijelova ispita (datum, vrijeme, početak i dr.).

Završetak programa za sticanje srednje stručne spreme ili programa prekvalifikacije sastoji se od završnog ispita-mature, koji se sastoji od tri dijela i to: pismeni rad iz jezika, strukovni sadržaji i maturski rad.

Polaznik se treba konsultovati s nastavnikom-mentorom pri izboru teme za maturski, završni ili praktični rad kao i u toku izrade maturskog, završnog ili praktičnog rada.

Teme za maturski, završni ili praktični rad, pitanja za usmene ispite kao i rokove za prijavljivanje i polaganje mature odnosno završnih ispita polaznici dobijaju prije službenog prijavljivanja, a najkasnije 30 dana prije polaganja mature ili završnog ispita.

Nakon uspješno položene mature, odnosno završnog ispita polaznici dobijaju svjedodžbu na propisanom službenom obrascu.